Gastheer/gastvrouw

 

De gastheer/gastvrouw op een Shell verkooppunt heeft als taak om consequent en consistent de gasten zo snel mogelijk, gast- en servicegericht te helpen bij het afrekenen.
De gastheer/gastvrouw volgt, bij de uitvoering van zijn/haar taken, de regels en richtlijnen die hiervoor zijn opgesteld.
De gastheer/gastvrouw is, afhankelijk van het station en de te werken dienst, verantwoordelijk voor alle voorkomende werkzaamheden op het station en is bij calamiteiten tevens verantwoordelijk voor het in gang zetten van het noodplan.
De gastheer/gastvrouw rapporteert aan de stationsmanager of diens vervanger.
 
Jouw verantwoordelijkheden
Gastvriendelijke en snelle gastenafhandeling
Service-gerichte houding jegens de gasten
Verzorgd uiterlijk inclusief het dragen van de voorgeschreven Shell bedrijfskleding
(Pro-actief) advies & verkoop autogebonden artikelen en andere shopproducten
Zo snel mogelijke, accurate en betrouwbare kassa-afhandeling volgens de gestelde regels en richtlijnen inclusief aanbieding/afhandeling van diverse spaarsystemen en promotie-acties en het tijdig afstorten van kasgelden.
‘Uiterlijk’ van de shop, inclusief presentatie van de producten en promoties op basis van de gestelde regels en richtlijnen, schone planken/producten, stellingen, vloer op basis van gestelde regels en richtlijnen.
‘Uiterlijk’ van het servicestation, inclusief de toiletten en carwash (indien van toepassing) op basis van de gestelde regels en richtlijnen.
Veiligheid op het verkooppunt volgens de daartoe gestelde regels en richtlijnen.
Het bedrijfsgereed houden van de apparatuur, inclusief, indien van toepassing, openen en sluiten van het station op basis van de gestelde regels en richtlijnen.
 
Jouw teamverantwoordelijkheden
Teamprestaties zoals gemeten via bijvoorbeeld de Navigator en de Shell gapbuster (mystery motorist onderzoek).
Consequente en consistente naleving van dienst- en schoonmaakroosters.
Consequente en consistente naleving van operationele stationsprocedures gebaseerd op wet- en regelgeving t.a.v. Veiligheid, Gezondheid Welzijn en Milieu.
Consequente en consistente naleving van overige operationele stationsprocedures en regels.
Collegiale en flexibele samenwerking binnen het team.
Signaleren van gastenbehoeften, signaleren van acties/promoties van directe concurrenten in de omgeving.